Polska Grupa Doradców Finansowych

Fundusze Inwestycyjne

Czym są Fundusze Inwestycyjne?

Zasada działania Funduszy Inwestycyjnych polega na lokowaniu kapitału uczestników w odpowiednio dobrane instrumenty finansowe (np.: akcje, waluty, obligacje oraz inne instrumenty finansowe). Inwestując w fundusze otrzymasz dużo wyższe zyski niż z lokat bankowych. Inwestując środki pieniężne w fundusze zakupujemy jednostki uczestnictwa. Statutowym celem funduszy inwestycyjnych jest stałe zwiększanie wartości jednostek uczestnictwa, tak aby wygenerować bezpieczny i możliwie jak największy zysk zgodnie ze strategią funduszu.

Bezpieczeństwo inwestowania

Fundusze objęte są stałą kontrolą Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Depozytariusz zapewnia bezpieczeństwo zgromadzonych aktywów. Depozytariuszem może być tylko bank dysponujący dużym kapitałem własnym lub Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Towarzystwa funduszy inwestycyjnych mają obowiązek inwestować zgodnie ze szczegółowo określonymi regulacjami odpowiednich przepisów prawnych.

Jaki fundusz wybrać?

W ofercie posiadamy wiele funduszy inwestycyjnych różniących się strategią inwestowania, kwalifikacjami i polityką inwestycyjną osób zarządzających, poziomem ryzyka, stopą zwrotu. Nasz Doradca Finansowy pomoże Ci wybrać najlepszy fundusz inwestycyjny zgodny z Twoimi potrzebami oraz planami co do zainwestowanych środków pieniężnych.

Przykładowe zyski z inwestowania w fundusze inwestycyjne:

 

  10 lat 15 lat 20 lat
300 zł/m-c 82.565 zł 200.552 zł 449.171 zł
500 zł / m-c 137.608 zł 334.253 zł 748.619 zł
800 zł / m-c 220.173 zł 534.805 zł 1197.791 zł

 

 

Nasz Doradca Finansowy bezpłatnie pomoże Ci:

  • Wybrać najkorzystniejszy sposób pomnażania pieniędzy
  • Indywidualnie spojrzeć na Twoje finanse osobiste
  • Wybrać najlepszy fundusz inwestycyjny
  • Zdywersyfikować ryzyko inwestycyjne
  • Wypełnić wnioski oraz formalności podczas jednego spotkania