Polska Grupa Doradców Finansowych

Misja

Kategoria:

Misją i celem profesjonalnych doradców finansowych jest:

 • zapewnienie klientowi kompleksowej pomocy w planowaniu osobistych finansów w celu najlepszego wykorzystania dostępnych dla niego usług i produktów finansowych
 • definiowanie wraz z klientem jego potrzeb finansowych
 • przekazywanie klientowi wiedzy w zakresie usług finansowych, podnosząc jego świadomość jako konsumenta korzystającego z ofert: towarzystw ubezpieczeniowych, finansowych, funduszy inwestycyjnych, banków, giełd papierów wartościowych itd. 
 • dbałość i doradztwo w zakresie podatków, spadków, darowizn, zabezpieczenia i ochrony majątku.
 • wpływanie na efektywność pomnażania zasobów finansowych klienta
 • tworzenie, poprzez swoje kompetencje, pozytywnego wizerunku instytucji i partnerów finansowych

Doradca Finansowy działa według standardów planowania finansowego, w oparciu o amerykańskie i europejskie standardy planowania finansowego oraz zgodnie ze standardami ISO (International Organization of Standarding) w zakresie usług finansowych planowania finansów osobistych, uwzględniających:

 • Profesjonalizm - najwyższą jakość świadczonych usług
 • Etykę zawodu Doradcy Finansowego - poufność, obiektywizm, neutralność, kompetencje
 • Zasady planowania finansowego - kompletność materiałów, rozumienie potrzeb klienta, budowa indywidualnego, rzetelnego planu finansowego, zapewnienie klientowi pełnej świadomości podjętych decyzji
 • Etapy planowania finansowego - określenie celów klienta i zasad współpracy, określenie informacji, jakie muszą być zebrane w trakcie opracowywania planu finansowego, szczegółowa analiza planu finansowego, argumentacja doboru określonych produktów finansowych, prowadzenie dokumentacji, monitoring i weryfikacja w trakcie realizacji planu: stały kontakt z klientem

Konferencje

Kategoria:

 

  Misją Polskiej Grupy Doradców Finansowych jest edukacja właścicieli i udziałowców w firmachoraz zabezpieczenie ich interesów. Nasza działalność polega na organizowaniu spotkań , konferencji oraz prelekcji. Tematem kolejnego spotkania będą takie kwestie:

 • Jak zabezpieczyć Swoje interesy, firmę i najbliższych na płaszczyźnie prawnej, podatkowej i finansowej.
 • Śmierć wspólnika, a przyszłość finansowa mojej rodziny i firmy.
 • Jak zbudować Plan Sukcesji w firmie, aby brał pod uwagę wszystkie zagadnienia prawne, finansowe i podatkowe.
 • Jak poradzić sobie z problemami wynikającymi z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa spadkowego.
 • Jak zapewnić ciągłość zarządzania .
 • Czym jest Plan Sukcesji i dlaczego warto go mieć.

 

W załączonym materiale znajdują się informacje dotyczące zagrożeń wynikających z braku planu sukcesji.

 Jeśli jesteście Państwo zainteresowani tematem sukcesji zapraszamy do zgłoszenia swojego uczestnictwa w najbliższym spotkaniu w dniu 16 czerwca 2016, Bielsko Biała Hotel Qubus ul. Mostowa 2, g 10:00-12:00. Zapraszamy od 9:30 do 10:00 serwujemy mini śniadanko. Ok 11:00 przerwa kawowa. Parking bezpłatny.

 

Do pobrania:

 

pdf

 

Plan Sukcesji

 

pdf

 

Formularz zgłoszeniowy